EMV Contactless

ตรวจสอบรายการเดินทาง หรือ ลงทะเบียนบัตรเครดิต EMV Contactless
VISA หรือ Mastercard ทุกธนาคาร ที่นี่!

ผู้โดยสารสามารถลงทะเบียนบัตร EMV ผ่านอุปกรณ์ใดบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร?

  
 1. ผู้โดยสารสามารถเข้าเว็บไซต์  https://metro.bemplc.co.th/EMV-Contactless หรือ  www.mangmoomemv.com ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าสู่หน้าหลัก และเลือก “ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ”

2. เลือก “ลงทะเบียน”

  
 3. กรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล  อีเมล  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ รหัสผ่าน และเลือก “ลงทะเบียน”

4. กรอกรหัส OTP ที่ส่งมายังอีเมลที่ระบุ เพื่อยืนยันตัวตน  จากนั้นเลือก “ดำเนินการต่อ”5. ลงทะเบียนสำเร็จ 

การเพิ่มบัตรและตรวจสอบรายการเดินทาง มีขั้นตอนอย่างไร?

 
  
 1. ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถกรอกอีเมล และรหัสผ่าน เลือก “เข้าสู่ระบบ” ได้เลย

2. เลือก  “เพิ่มหมายเลขบัตร” EMV Contactless ที่ต้องการใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT

   
 3. กรอกข้อมูลบัตร EMV Contactless ให้ครบทุกช่อง และเลือก “Pay”
(หน้านี้เป็นการแสดงผลจากระบบธนาคาร และไม่มีการหักเงินใดๆ)

4. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้
และเลือก “ยืนยัน”

  5. ระบบจะแสดงประวัติการเดินทาง ท่านสามารถกดเลือกรายการเดินทาง
เพื่อดูรายละเอียดการเดินทางเพิ่มเติม

 

ขั้นตอนการตรวจสอบรายการเดินทางและรายการเรียกเก็บค่าโดยสาร มีขั้นตอนอย่างไร?

สำหรับผู้ลงทะเบียน
  
 


1. ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถกรอกอีเมล และรหัสผ่าน
เลือก “เข้าสู่ระบบ” ได้เลย 

   
   

2. ระบบจะแสดงประวัติการเดินทาง ท่านสามารถกดเลือกรายการเดินทางเพื่อดูรายละเอียดการเดินทางเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายการเรียกเก็บค่าโดยสาร
 

  

 

 
สำหรับผู้ไม่ลงทะเบียน
  
  
 1. เลือกเมนู "ตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง"  
 

     
 


2.  กรอกข้อมูลบัตร EMV Contactless ให้ครบทุกช่อง และเลือก “Pay”
(หน้านี้เป็นการแสดงผลจากระบบธนาคาร และไม่มีการหักเงินใดๆ)


3. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้
และเลือก
“ยืนยัน”
 

     


4. ระบบจะแสดงประวัติการเดินทาง ท่านสามารถกดเลือกรายการเดินทางเพื่อดูรายละเอียดการเดินทางเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายการเรียกเก็บค่าโดยสาร


 
 

ขั้นตอนการทำรายการโต้แย้ง (Dispute) เพื่อขอคืนมูลค่าส่วนเกิน มีขั้นตอนอย่างไร?

 
    
 1. ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อเลือก “รายการเดินทาง” ที่ต้องการทำรายการดต้แย้งเพื่อขอคืนมูลค่าส่วนเกิน (Dispute)

2. เมื่อเลือกรายการที่ต้องการขอคืน ระบบจะแสดงรายละเอียดการเดินทาง เลือก “ขอคืนมูลค่าส่วนเกิน”

    
 3. เลือก “ขอคืนมูลค่าส่วนเกิน” อีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยัน 

4. กรอก รายการ เรื่อง และคำอธิบาย แล้วเลือก “ส่ง” 

    5. กรอกรหัส OTP ที่ส่งไปยังอีเมลของคุณเพื่อยืนยันตัวตน และเลือก “ดำเนินการต่อ”

6. หากกรอกข้อมูลครบเรียบร้อย ระบบจะแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือนว่า คำขอคืนมูลค่าส่วนเกินถูกส่งเรียบร้อยแล้ว เลือก “เสร็จสิ้น”

 

ขั้นตอนการติดตามสถานะคำขอคืนมูลค่าส่วนเกิน (Dispute Tracking) มีขั้นตอนอย่างไร?


 1. ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อติดตามสถานะคำขอคืนมูลค่าส่วนเกิน (Dispute Tracking)

 

 
 

2. เลือก “ตั้งค่า” หรือไอคอนเมนูสามขีด (Hamburger Icon) 
และเลือก “ติดตามคำขอคืนมูลค่าส่วนเกิน” (Dispute Tracking) 

3. ระบบจะแสดงรายการที่คุณขอคืนมูลค่าส่วนเกิน พร้อมทั้งสถานะการดำเนินการว่าอยู่ขั้นตอนใด

 
 

BANGKOK MRT

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองด้วยแอปพลิเคชัน Bangkok MRT ทำให้วางแผนการเดินทางเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสำหรับคุณ มีครบทั้งข้อมูลรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เช่น แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า แผนผังบริเวณสถานี สิ่งอำนวยความสะดวก ข่าวสารและกิจกรรม พร้อมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ให้คุณเลือกใช้อีกเพียบ...

เกร็ดความรู้ด้านความปลอดภัย ข้อระวังในการใช้บันไดเลื่อน

ไม่นั่ง เดิน หรือวิ่ง ในขณะอยู่บนบันไดเลื่อน

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้