พื้นที่จอดแล้วจร

ค้นหาพื้นที่จอดแล้วจร

สายสีน้ำเงิน

เป็นพื้นที่อาคารจอดรถและลานจอดรถ โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สามารถนำบัตรจอดรถมารับการลดอัตราค่าจอดรถที่เครื่องบันทึกส่วนลดภายในสถานีรถไฟฟ้าปลายทาง โดยปรับอัตราค่าบริการจอดรถยนต์เป็นอัตราใหม่ นับตั้งแต่วันที่ 1 ฟฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

อาคารจอดรถ 9 ชั้นสถานีลาดพร้าว, ลานจอดสถานีรัชดาภิเษก

ติดต่อขอทำบัตรได้ที่ ชั้น G อาคารจอดรถ สถานีลาดพร้าว (ทางเข้า-ออก 4)

 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-21.00 น.
 • วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.

ลานจอดรถสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ (รัชดาภิเษกซอย 6), ลานจอดรถสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, ลานจอดรถสถานีสามย่าน

ติดต่อขอทำบัตรได้ที่ ชั้นล่างอาคารจอดรถ สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ (ทางเข้า-ออก 2)

 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-15.00 น.
 • วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

อาคารจอดรถสถานีหลักสอง 

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันนักขัตฤกษ์ 06.00 - 15.00น.
 • วันเสาร์ 08.00 - 17.00น. 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ผู้บริหารจัดการอาคารจอดรถ : บริษัท เจนก้องไกล จำกัด 02-513-1895 หรือ
 • เจ้าของพื้นที่ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 02-716-4000 ต่อ 2320, 2325, 2399

หมายเหตุ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือแนะนำการให้บริการ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กองบริหารอาคารจอดรถ แผนกบริหารอาคารและลานจอดรถ 3 โทรศัพท์ 02-716-4000 ต่อ 2320 หรือ 2325 (เวลาทำการ 8.00-17.00 น.) โทรสาร 02-716-4030

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ท่านสามารถนำรถมาจอดได้ตั้งแต่เวลา 05.00-01.00 น. หากจอดรถเกินเวลาที่กำหนด ต้องเสียค่าปรับรวมค่าบริการจอดรถ
     *หากจอดเกินเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับจอดรถค้างคืนตามที่ รฟม. กำหนด ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกจากอาคารและลานจอดรถหลังเวลา 01.00 น. โดยสามารถนำรถยนต์ออกและชำระค่าปรับค้างคืนในเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันถัดไป
     

ประเภทรถ

ค่าปรับ/บาท

  รถยนต์   500 บาทต่อคืน
  + ค่าจอดรถวันถัดไป
  รถจักรยานยนต์ 100 บาทต่อคืน
 • ถ้าทำบัตรจอดรถหาย ต้องเสียค่าปรับตามที่กำหนด พร้อมทั้งต้องนำหลักฐานที่ยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของรถมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะนำรถออกไปได้
รายการ ค่าปรับ/บาท
  อาคารจอดรถ  
  บัตรจอดรถ Park and Ride Plus  


  บัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT หรือ MRT Plus     

300 + ค่าจอดรถวันถัดไป


คำนวณค่าบริการจอดรถตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลานำรถออก
  ลานจอดรถ  

 
  บัตรจอดรถรายวัน


  

  บัตรจอดรถรายเดือน
      

 
คำนวณค่าบริการจอดรถตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลานำรถออกไม่คิดค่าบริการจอดรถ

 
  รถจักรยานยนต์         100 +  ค่าบริการจอดรถตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลานำรถออก
 
 • การขับขี่ยวดยานในบริเวณที่จอดรถ ต้องปฎิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตระบบรถไฟฟ้า พ.ศ. 2547
 • ห้ามจอดรถในที่ห้ามจอดโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่จะล็อคล้อรถและท่านต้องเสียค่าปรับครั้งละ 1,000 บาท

*ค่าจอดรถ เฉพาะสถานีลาดพร้าวจะปรับเพิ่มเป็น 2,000 บาท/เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป

สายสีม่วง

เป็นพื้นที่อาคารจอดรถโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT อาคารจอดแล้วจรนี้ ถูกออกแบบเพื่อความปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น กล้องวงจรปิด ระบบเตือนอัคคีภัย โทรศัพท์สาธารณะ และระบบเครื่องขยายเสียง การผ่านเข้าออกโดยการรับบัตรผ่านที่ทางเข้าอาคาร

อัตราค่าบริการ (รถยนต์)

 • ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT : 10 บาท / 2 ชม.
 • ผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT : 20 บาท / ชม.
 • บริการที่จอดรถรายเดือน : 1,000 บาท / เดือน

อัตราค่าบริการ (รถจักยานยนต์)

 • ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT : 10 บาท / 4 ชม.
 • ผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT : 10 บาท / 4 ชม.
 • บริการที่จอดรถรายเดือน : -

บัตรจอดแล้วจร

 • ผู้ใช้บริการอาคารจอดแล้วจร สามารถใช้บัตรจอดรถในการ โดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้เลย โดยไม่ต้องซื้อบัตรโดยสารอีกครั้ง
 • อัตราค่าจอดรถจะถูกคิดในอัตราทุก 2 ชั่วโมง 10 บาท หลังจากที่นำบัตรไปใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วเท่านั้น
 • กรณีไม่นำบัตรจอดรถไปใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง อัตราค่าบริการจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท
การสมัครบริการจอดรถรายเดือน
1. ติดต่อสมัครบริการจอดรถรายเดือน ได้ที่ห้องบริการทำบัตรจอดรถรายเดือนประจำอาคารจอดรถ
2. เอกสารประกอบการสมัคร
   2.1 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
   2.2 สำเนาคู่มือประจำรถ (กรณีรถทะเบียนป้ายแดง) หรือ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ (กรณีทะเบียนป้ายดำ)
   2.3 บัตรโดยสารรถไฟฟ้า
3. ค่าสมัครจอดรถรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท หรือเป็นไปตามอัตราที่ รฟม. กำหนด หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น
4. ทะเบียนรถ (บัตรจอดรถ 1 ใบ ใช้ได้ 2 ทะเบียน)
5. กำหนดให้มีวงรอบของการใช้บริการ นับจากวันที่เริ่มต้นใช้บริการและสิ้นสุดก่อนถึงวันที่เริ่มต้นใช้บริการ 1 วัน ของเดือนถัดไป
6. สามารถใช้จอดรถได้แค่อาคารที่สมัครรายเดือนไว้เท่านั้น
7. สามารถชำระได้ทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

เวลาเปิดให้บริการ

 • วันจันทร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 05.00-01.00 น.(ของวันถัดไป)

ค่าปรับ

 • กรณีทำบัตรสูญหาย

ประเภทบัตร

ค่าปรับ/บาท

  บัตรจอดรถ Park & Ride Plus

300 + ค่าบริการจอดรถตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลานำรถออก

  บัตรโดยสารรถไฟฟ้า
  (ค่าเหมาบริการจอดรถในวันดังกล่าว)

ค่าบริการจอดรถตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลานำรถออก

  บัตรจอดรถชั่วคราว

ค่าบริการจอดรถตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลานำรถออก
  บัตรจอดรถจักยานยนต์ 100 + ค่าบริการจอดรถตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลานำรถออก
 
 • กรณีจอดเกินเวลา

รายการ

ค่าปรับ/บาท

  จอดรถเกินเวลาหลังจากอาคารจอดแล้วจรปิดให้บริการ
  (หลัง 01.00 น.)

400 + ค่าบริการจอดรถตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลานำรถออก

  จอดรถจักยานยนต์หลังจากลานจอดรถปิดให้บริการ
  (หลัง 01.00 น.)
100 + ค่าบริการจอดรถตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลานำรถออก


** หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือแนะนำการให้บริการ ติดต่อได้ที่ กองบริหารอาคารจอดรถ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 
02-716-4000 ต่อ 2343

BANGKOK MRT

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองด้วยแอปพลิเคชัน Bangkok MRT ทำให้วางแผนการเดินทางเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสำหรับคุณ มีครบทั้งข้อมูลรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เช่น แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า แผนผังบริเวณสถานี สิ่งอำนวยความสะดวก ข่าวสารและกิจกรรม พร้อมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ให้คุณเลือกใช้อีกเพียบ...

เกร็ดความรู้ด้านความปลอดภัย ข้อระวังในการใช้บันไดเลื่อน

ไม่นั่ง เดิน หรือวิ่ง ในขณะอยู่บนบันไดเลื่อน

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้