สมาชิก MRT Club กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์

MRT Lucky Hour มาเช้าลุ้นโชค 2019


 

 

ผู้โดยสารเดินทางด้วยบัตรโดยสาร MRT/ MRT PLUS หรือ MANGMOOM ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)  และใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคลช่วงเวลา 06.00-07.00 น. หรือสายฉลองรัชธรรมช่วงเวลา 05.30-07.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล มูลค่าเดินทาง 500 บาท จำนวน 400 รางวัล จับรางวัลทุกเดือน และยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษ ทุก 3 เดือน ลุ้นรับบัตรโดยสาร MRT มีมูลค่าเดินทาง 1,500 บาท (มูลค่ารวม 1,580 บาทต่อใบ) จำนวนรวม 300 รางวัล ประกาศผลทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน 

เริ่ม 1 มีนาคม – 29 พฤศจิกายน 2562

 

เงื่อนไขกิจกรรม
1) ผู้โดยสารเดินทางด้วยบัตรโดยสาร MRT หรือ MRT PLUS หรือ MANGMOOM ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)  และใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคลช่วงเวลา 06.00-07.00 น. หรือสายฉลองรัชธรรมช่วงเวลา 05.30-07.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 29 พฤศจิกายน 2562
2) สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรโดยสารที่มีข้อมูลการเดินทางทั้งขาเข้าและขาออกในวันเดียวกัน โดยต้องเข้าสถานีสายเฉลิมรัชมงคลช่วงเวลา 06.00-07.00 น. หรือสายฉลองรัชธรรมช่วงเวลา 05.30-07.00 น. ในกรณีเกิดเหตุการณ์ระบบประตูเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติบกพร่อง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้โดยสารที่ไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลบัตรผ่านระบบ
3) ยิ่งเดินทางมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมาก สงวนสิทธิ์บัตรโดยสาร 1 ใบ/รางวัล
4) ทำการจับรางวัลตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
5) รางวัลมูลค่าเดินทาง 500 บาท จับรางวัลทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน ครั้งละ 400 รางวัล รวม 3,600 รางวัล จับรางวัลที่ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ สาขา 2
     - รอบที่ 1 เก็บข้อมูลเดินทางวันที่ 1-29 มี.ค. 62  จับรางวัลวันที่ 12 เม.ย. 62
     - รอบที่ 2 เก็บข้อมูลเดินทางวันที่ 1-30 เม.ย. 62 จับรางวัลวันที่ 10 พ.ค. 62 
     - รอบที่ 3 เก็บข้อมูลเดินทางวันที่ 2-31 พ.ค. 62  จับรางวัลวันที่ 14 มิ.ย. 62 
     - รอบที่ 4 เก็บข้อมูลเดินทางวันที่ 3-28 มิ.ย. 62  จับรางวัลวันที่ 12 ก.ค. 62 
     - รอบที่ 5 เก็บข้อมูลเดินทางวันที่ 1-31 ก.ค. 62  จับรางวัลวันที่  9 ส.ค. 62   
     - รอบที่ 6 เก็บข้อมูลเดินทางวันที่ 1-30 ส.ค. 62  จับรางวัลวันที่ 13 ก.ย. 62 
     - รอบที่ 7 เก็บข้อมูลเดินทางวันที่ 2-30 ก.ย. 62  จับรางวัลวันที่ 11 ต.ค. 62 
     - รอบที่ 8 เก็บข้อมูลเดินทางวันที่ 1-31 ต.ค. 62  จับรางวัลวันที่ 8 พ.ย. 62 
     - รอบที่ 9 เก็บข้อมูลเดินทางวันที่ 1-29 พ.ย. 62  จับรางวัลวันที่ 13 ธ.ค. 62 
6) รางวัลบัตรโดยสาร MRT มีมูลค่าเดินทาง 1,500 บาท (รวมมูลค่า 1,580 บาท/ใบ) จับรางวัล 3 ครั้ง ครั้งละ 100 รางวัล จับรางวัลที่ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ สาขา 2
     - ครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลเดินทางที่บันทึกไว้ตั้งแต่  รอบที่ 1 – รอบที่ 3 หรือ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-31 พ.ค. 62  จับพร้อมรอบที่ 3 วันที่ 14 มิ.ย. 62 
     - ครั้งที่ 2 เก็บข้อมูลเดินทางที่บันทึกไว้ตั้งแต่  รอบที่ 4 – รอบที่ 6 หรือ ตั้งแต่วันที่  3 มิ.ย.-30 ส.ค. 62  จับพร้อมรอบที่ 6 วันที่ 13 ก.ย. 62
     - ครั้งที่ 3 เก็บข้อมูลเดินทางที่บันทึกไว้ตั้งแต่  รอบที่ 7 – รอบที่ 9 หรือ ตั้งแต่วันที่  2 ก.ย.-29 พ.ย. 62 จับพร้อมรอบที่ 9 วันที่ 13 ธ.ค. 62
7) ทางบริษัทฯ จะประกาศเลขบัตรโดยสารผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลผ่านสื่อภายในระบบรถไฟฟ้า MRT โดยประกาศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ (www.bemplc.co.th), แอพพลิเคชั่น (Bangkok MRT Application) ในวันจับรางวัล เวลา 16.00 น.
8) ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับสิทธิ์ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารสถานีรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล สถานีหัวลำโพงถึงสถานีบางซื่อ รวม18 สถานี โดยต้องแสดงบัตรโดยสารที่ได้รับสิทธิ์ และทำการกดรับสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่น (Bangkok MRT Application) บริเวณหน้าห้องออกบัตรโดยสาร ภายใน 30 วันนับจากวันประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
9) ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สะดวกรับสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่น สามารถติดต่อแสดงสิทธิ์รับรางวัลได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร 02-624-5200 ภายใน 30 วันนับจากวันประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
10) สงวนสิทธิ์การเติมมูลค่ารางวัลเฉพาะเลขบัตรโดยสารที่ถูกรางวัลเท่านั้น
11) บริษัทฯ เป็นผู้ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของราคาของรางวัล ที่มีมูลค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 1,000 บาท
12) ของรางวัลในรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
13) คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
14) ผู้โดยสารที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ควรศึกษาทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนด ตามกติกาหรือเงื่อนไขก่อนการร่วมกิจกรรมนี้
15) พนักงานและครอบครัวของ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
16) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร 02-624-5200

 

 

BANGKOK MRT

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองด้วยแอปพลิเคชัน Bangkok MRT ทำให้วางแผนการเดินทางเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสำหรับคุณ มีครบทั้งข้อมูลรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เช่น แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า แผนผังบริเวณสถานี สิ่งอำนวยความสะดวก ข่าวสารและกิจกรรม พร้อมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ให้คุณเลือกใช้อีกเพียบ...

เกร็ดความรู้ด้านความปลอดภัย ข้อระวังในการใช้บันไดเลื่อน

ไม่นั่ง เดิน หรือวิ่ง ในขณะอยู่บนบันไดเลื่อน

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้