โครงการ “BEM ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19” มอบวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้แก่ประชาชน ฟรี

มอบวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้แก่ประชาชน ฟรี จำนวน 2,000 คน (4,000 โดส)
กำหนดฉีดเข็มที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 12 และ 19 ธันวาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.
กำหนดฉีดเข็มที่ 2 ในวันอังคารที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565  ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.

สถานที่ : รถไฟฟ้า MRT สถานีรัชดาภิเษก ชั้นร้านค้า ทางออกที่ 4 
สามารถเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง โดยลงที่สถานีรัชดาภิเษก
หรือเดินทางมาด้วยรถยนต์สาธารณะ ลงที่สถานีรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม.

เปิดลงทะเบียน : สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 6 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวน
ลิงค์ลงทะเบียน https://forms.gle/djsERXGr55zviywY9

สิ่งที่ต้องใช้ลงทะเบียน : เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง / เลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและเบอร์โทรศัพท์

การยืนยันสิทธ์ : จะได้รับข้อความยืนยันทาง SMS ภายใน 3 - 5 วันทำการ หลังจากลงทะเบียน

เงื่อนไขผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน :
1. ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน
2. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยในวันลงทะเบียน ผู้รับวัคซีนต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
3. เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ (ต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย)
4. ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันนัดฉีดวัคซีนเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันรับการฉีดวัคซีน : 
บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
และ SMS ยืนยันนัดที่ได้รับแจ้ง
เพื่อสุขอนามัยส่วนตัว กรุณานำปากกาไปเองเพื่อใช้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
** กรุณามาตามเวลานัดหมายเพื่อไม่ต้องรอนาน และลดความหนาแน่นในพื้นที่ฉีดวัคซีน**
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ : Email: bemfightscovid@gmail.com หรือศูนย์บริการข้อมูลโทร 02-624-5200
 
Views : 3,319
By : Metro(Admin)

BANGKOK MRT

Download Application

Easily plan your journey along MRT with Bangkok MRT Application This application provides important information of our service, Blue Line & Purple Line route map, locality map, feeder system, facilities, news and activities.

Knowledge Safety

Do not sit, walk or run while using the escalator.

We use cookies to give you a better experience on bemplc.co.th By continuing to use our website, you are agreeing to the use of cookies as set out in our Privacy Statement.