BEM รับรางวัล สำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ จากโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง BEM ได้เข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวเป็นปีแรก และผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน “ระดับดี”  รางวัลสำนักงานสีเขียวมอบให้กับสำนักงานที่มีการนำความรู้สำนักงานสีเขียวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการดำเนินการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสำนักงาน นับเป็นอีกรางวัลหนึ่งที่ BEM ภาคภูมิใจ และตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม

ทั้งนี้ BEM ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการจัดการเพื่อใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสียจากการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ   เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHGs)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความสำคัญและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมต่างๆ อาทิ  โครงการประหยัดพลังงาน การลดการใช้กระดาษโดยปรับมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดทำเอกสาร การดำเนินกิจกรรม 5ส       การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปลูกไม้ยืนต้นในบริเวณสำนักงานให้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจน โครงการรีไซเคิล เช่นการนำกระดาษใช้แล้วไปผลิตเป็นกระดาษใหม่ การนำน้ำเสียไปบำบัดแล้วนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ การคัดแยกขยะในโรงอาหารนำมาผลิตเป็นปุ๋ย ฯลฯ จากความสำเร็จในการดำเนินโครงการต่างๆ ดังกล่าว BEM จะขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่สำนักงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำและต้นแบบด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ

เปิดอ่าน : 1,252
โดย : Metro(Admin)

BANGKOK MRT

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองด้วยแอปพลิเคชัน Bangkok MRT ทำให้วางแผนการเดินทางเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสำหรับคุณ มีครบทั้งข้อมูลรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เช่น แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า แผนผังบริเวณสถานี สิ่งอำนวยความสะดวก ข่าวสารและกิจกรรม พร้อมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ให้คุณเลือกใช้อีกเพียบ...

เกร็ดความรู้ด้านความปลอดภัย ข้อระวังในการใช้บันไดเลื่อน

ไม่นั่ง เดิน หรือวิ่ง ในขณะอยู่บนบันไดเลื่อน

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้