MRT เน้นย้ำการปฏิบัติตนเมื่อเดินทางในระบบรถไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ตามประกาศกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 
รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้
1. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดการเข้าใช้บริการ และไม่ดึงหน้ากากไว้ใต้คาง  
2. จัดลำดับการเข้าใช้บริการของผู้โดยสาร หรือ (Group Release) เพื่อควบคุมปริมาณผู้ใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัดทั้งในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า
3. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลบริเวณที่นั่งภายในขบวนรถไฟฟ้าแบบที่เว้นที่
4. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการยืนประมาณ 0.5-1 เมตร
5. งดการสนทนาขณะโดยสารภายในขบวนรถ 
6. ไม่หันหน้าเข้าหากันเมื่ออยู่ภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า  
7. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังการใช้บริการทุกครั้ง

นอกจากนี้รถไฟฟ้า MRT ยังคงดำเนินมาตรการอื่นๆ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด เช่น การตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการ เพิ่มความถี่การทำความสะอาดทั้งภายในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า การทำความสะอาดเหรียญโดยสารก่อนใช้งาน การตรวจคัดกรองสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมาก่อนเข้าปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่องเป็นต้น 
และตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป รถไฟฟ้า MRT ได้ปรับเวลาให้บริการรถไฟฟ้า ทั้งสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง โดยเปิดให้บริการถึงเวลา 21.00 (รถไฟขบวนสุดท้ายถึงสถานีปลายทางในเวลา 21.00 น.) จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

เพื่อความสะดวกในการเดินทาง MRT ขอความกรุณาผู้โดยสารโปรดวางแผน และเผื่อเวลาในการเดินทาง และกรุณาปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด หากผู้โดยสารพบเห็นผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 สามารถแจ้งพนักงานสถานีได้ทันที เพื่อให้เราทุกคนมั่นใจ ปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อ โควิด-19
 
MRT ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้าใจสถานการณ์ และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เป็นอย่างดี ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของเราทุกคน จะทำให้เราก้าวผ่านพ้นวิกฤติการณ์นี้ไปด้วยกัน
 
เปิดอ่าน : 2,057
โดย : Metro(Admin)

BANGKOK MRT

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองด้วยแอปพลิเคชัน Bangkok MRT ทำให้วางแผนการเดินทางเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสำหรับคุณ มีครบทั้งข้อมูลรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เช่น แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า แผนผังบริเวณสถานี สิ่งอำนวยความสะดวก ข่าวสารและกิจกรรม พร้อมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ให้คุณเลือกใช้อีกเพียบ...

เกร็ดความรู้ด้านความปลอดภัย ข้อระวังในการใช้บันไดเลื่อน

ไม่นั่ง เดิน หรือวิ่ง ในขณะอยู่บนบันไดเลื่อน

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้