MRT เปลี่ยนเวลาปิดให้บริการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง

MRT เปลี่ยนเวลาปิดให้บริการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เวลา 21.30 น. และแจ้งเวลารถไฟขบวนสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยมีผลบังคับตั้งแต่คืนวันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง นั้น

รถไฟฟ้า MRT ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วงในเวลา 21.30 น. (โดยรถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายถึงสถานีปลายทางในเวลา 21.30 น.) ทั้งนี้ห้องออกบัตรโดยสารให้บริการถึงเวลา 20.30 น. ผู้โดยสารโปรดตรวจสอบตารางการเดินรถและเวลารถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายได้จากประกาศภายในสถานี หรือ เฟซบุ๊ก MRT Bangkok Metro โมบายแอปพลิเคชั่น Bangkok MRT เว็บไซต์ www.bemplc.co.th หรือศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200 ทั้งนี้สำหรับอาคารและลานจอดแล้วจรของ รฟม. ทั้งหมด จะเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการเป็นตั้งแต่เวลา 05.00 ถึง 21.30 น. เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาให้บริการของรถไฟฟ้า

รถไฟฟ้า MRT ขอเน้นย้ำให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตนตามมาตรการ Social Distancing โดยเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า MRT พร้อมทั้งขอส่งกำลังใจให้ประชาชนร่วมดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและคนรอบข้าง เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน
เปิดอ่าน : 56,139
โดย : Metro(Admin)

BANGKOK MRT

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองด้วยแอปพลิเคชัน Bangkok MRT ทำให้วางแผนการเดินทางเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสำหรับคุณ มีครบทั้งข้อมูลรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เช่น แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า แผนผังบริเวณสถานี สิ่งอำนวยความสะดวก ข่าวสารและกิจกรรม พร้อมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ให้คุณเลือกใช้อีกเพียบ...

เกร็ดความรู้ด้านความปลอดภัย ข้อระวังในการใช้บันไดเลื่อน

ไม่นั่ง เดิน หรือวิ่ง ในขณะอยู่บนบันไดเลื่อน