MRT ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้บริการ

จากการรณรงค์การป้องกันและดูแลสุขภาพจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 MRT ได้ปรับมาตรการเพิ่มจุดตรวจวัดอุณหภูมิภายในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง จากเดิม 13 สถานี เพิ่มเป็น 26 สถานี

โดยปัจจุบัน รฟม. และ BEM ได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ดังนี้

1?.จัดให้มีจุดคัดกรองผู้โดยสารด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ กรณีมีไข้สูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ จะให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

2?.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้ที่มีไข้ มีอาการไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม

3?.เพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ เพื่อให้บริการผู้โดยสารที่จุดตรวจสัมภาระ บริเวณห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี และบริเวณทางเข้า-ออก Metro Mall ทุกสถานี

4?.เพิ่มความถี่การทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการสัมผัสกับผู้ใช้บริการบ่อยๆ เช่น เครื่องออกตั๋วโดยสาร ห้องจำหน่ายตั๋ว ราวจับบันได บันไดเลื่อน ราวกันตก ประตูเก็บค่าโดยสาร เก้าอี้นั่งคอย ลิฟต์โดยสาร

5?.เพิ่มการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในขบวนรถไฟฟ้าก่อนให้บริการทุกวัน และระหว่างวัน เน้นการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณจุดสัมผัสร่วมกัน เช่น ราวจับภายในขบวนรถ เก้าอี้นั่งโดยสาร ที่จับบริเวณประตูขบวนรถ

6?.เช็ดทำความสะอาดเหรียญโดยสารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนนำเหรียญออกไปหมุนเวียนให้บริการผู้โดยสาร

7?.ตรวจคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำสถานี เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า พนักงานรักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ตลอดจนผู้รับเหมา แลผู้ค้าทุกรายที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ระบบรถไฟฟ้า ทุกวัน ทุกผลัด ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนการปฏิบัติงาน กรณีมีไข้สูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาทันที

8?.ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีผู้โดยสารหนาแน่นสวมใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมืออยู่เสมอ ตลอดจนเช็ดถูทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

9?.เพิ่มการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ แนะนำการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้โดยสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ จอแสดงข้อมูลภายในสถานีและภายในรถไฟฟ้า เสียงประชาสัมพันธ์ภายในสถานี และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น

10.นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานและผู้รับเหมาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่ครัดอาทินโยบายเกี่ยวกับการให้พนักงานงดเดินทางไปยังกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง ตลอดจนเฝ้าติดตามสถานการณ์ และมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อพร้อมปรับมาตรการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
 

MRT ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกท่าน และอย่าลืมดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หมั่นล้างมือให้สะอาด

MRT ห่วงใยใส่ใจดูแลคุณ

เปิดอ่าน : 1,584
โดย : Metro(Admin)

BANGKOK MRT

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองด้วยแอปพลิเคชัน Bangkok MRT ทำให้วางแผนการเดินทางเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสำหรับคุณ มีครบทั้งข้อมูลรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เช่น แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า แผนผังบริเวณสถานี สิ่งอำนวยความสะดวก ข่าวสารและกิจกรรม พร้อมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ให้คุณเลือกใช้อีกเพียบ...

เกร็ดความรู้ด้านความปลอดภัย ข้อระวังในการใช้บันไดเลื่อน

ไม่นั่ง เดิน หรือวิ่ง ในขณะอยู่บนบันไดเลื่อน