สมาชิก MRT Club กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์

ประกาศผลกิจกรรม M Movie ภาพยนตร์ "The Knight of Shadows"


รถไฟฟ้า MRT ร่วมกับ มงคลเมเจอร์ และ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ ชวนคุณร่วมผจญภัยสยบอสูร ฟัดทะลุจินตนาการไปกับแจ็คกี้ ชาน ใน “The Knight Of Shadows Between Yin And Yang”

การพลิกคาแรคเตอร์ครั้งสำคัญกับการรับบทเป็น “ผูสงหลิง” ยอดนักปราบที่ต้องเดินทางมายังเมืองจินหัว เพื่อออกไล่ล่าเหล่าภูติผีปีศาจที่บุกมายังโลกมนุษย์หลังจากมีข่าวและเหตุการณ์ว่าเด็กๆ ภายในเมืองถูกปีศาจลับพวกนั้นจับตัวไป

รายชื่อสมาชิก MRT Club ได้รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 คุณ Alissara Yuwawooth
2 คุณ Ancharat Phikunsot
3 คุณ Chadaphorn Itsaramanoros
4 คุณ Jiraporn Khiewjam
5 คุณ Julanan Siripongpreda
6 คุณ Kampanat Sookgrom
7 คุณ Kasidit Ratanasuwan
8 คุณ khansorn phunpheeranurak
9 คุณ Khun tee law
10 คุณ Lalita Kuthumrongkul
11 คุณ Narupon Pattarasoponkitkun
12 คุณ Nattapat Poolyam
13 คุณ nattaporn malai
14 คุณ niracha matshima
15 คุณ PRADIT NGAMSIRIPOL
16 คุณ Sarayut Srijudanu
17 คุณ Suparom Prateep Na Tarang
18 คุณ supharit mannatirai
19 คุณ SUPOJCHAI TANGMANEEPITAK
20 คุณ Veerach Sopondirekrat
21 คุณ Wachira  Promjom
22 คุณ wanchai Chommee
23 คุณ เกศมณี นันทะโสม
24 คุณ เกศรินทร์ คำไวย์
25 คุณ เกสร เลิศเมธาพรกุล
26 คุณ เพชรรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนา
27 คุณ เศรษฐวุฒิ เฉยเชยชม
28 คุณ เสกสรร กิตติวิทยารัตน์
29 คุณ โชต รัตนกังวานวงศ์
30 คุณ ไชยา ตันทกานนท์
31 คุณ ไพลิน นภาพงษ์จันทรา
32 คุณ กฤษกร เมืองโคตร
33 คุณ กวินทร์วรดา วินท์ธาวัลย์
34 คุณ กิตติพศ ภัคมงคล
35 คุณ กิตติศักดิ์ ธนทัศนีย์ชัย
36 คุณ กิติชัย เตชะงามเลิศ
37 คุณ ขวัญฤดี มีรอด
38 คุณ จเร วรพจน์พิศุทธิ์
39 คุณ จันจิรา ทุมรินทร์
40 คุณ จิตรพรรณี บุญทองคง
41 คุณ จุฑาทิพย์ เดชมา
42 คุณ ชญาดา พิชญากร
43 คุณ ชัยพล วัฒนาการ
44 คุณ ชัยยศ โอฬารสกุลวงศ์
45 คุณ ชาคร จรูญวณิชกุล
46 คุณ ชาญกนก ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
47 คุณ ชาตเมธี เรืองเดช
48 คุณ ซาฟูรอ ฆาเราะ
49 คุณ ซินฮัว แซ่ลี้
50 คุณ ณปภัช นิ่มละออ
51 คุณ ณัฐชยา ชาญวานิชบริการ
52 คุณ ณิชาภัทร โทนรัตน์
53 คุณ ดนัย หล้าเกี๋ยง
54 คุณ ดวงพร เกตุกัณฑร
55 คุณ ธงชัย พยุงภร
56 คุณ ธนบูรณ์ อภิวัฒโนดม
57 คุณ ธนพล เมตตะธำรงค์
58 คุณ ธนวันต์ แป้นสมบูรณ์
59 คุณ นันท์ปกรณ์ พัทธนสาร
60 คุณ นารา รวมวิจิตรพงศ์
61 คุณ น้ำทิพย์ พัดพรม
62 คุณ บุญเลิศ แซ่อึ้ง
63 คุณ บุญไทย มกราวรนันท์
64 คุณ บุญกิจ ประเสริฐวชิรกุล
65 คุณ บุญส่ง กมลสุวรรณกูล
66 คุณ บุศรินทร์ จรัสวงศ์ขจร
67 คุณ ปกาสิต ยนต์สำอางค์
68 คุณ ปนิตา ชาญวานิชบริการ
69 คุณ ปภานณ โพธิ์เงิน
70 คุณ ประภัสสร วารี
71 คุณ ประสิทธิชัย แก้วพิชัย
72 คุณ ปราโมชญ์ บุญเชี่ยว
73 คุณ พนิดา นทีสุวรรณ
74 คุณ พรพรรณ รัตนชันษา
75 คุณ พัชรินทร์ ผิวแก้ว
76 คุณ พัทธนันท์  ภาณุวงษ์เจริญสุข
77 คุณ พันธุ์ เจตนลิน
78 คุณ พิมพ์ชนก ภูดินดง
79 คุณ พูนศักดิ์ ณรงค์วานิช
80 คุณ ยุพิน อัศวภาพล
81 คุณ ยุพิน จินตภากร
82 คุณ รัชนีวรรณ ท้วมเจริญ
83 คุณ รัตนา วอนเพียร
84 คุณ ลักษมี ศิลาลิขิต
85 คุณ วชิร กาญจนพิศิษฐ์
86 คุณ วรรณวิภา ไชยชนะ
87 คุณ วรัญญา วิชัยวัฒนะ
88 คุณ วิโรจน์ เมธาวีพันธุ์
89 คุณ วิชัย เลิศยนต์ประดิษฐ์
90 คุณ วิชิต จินตภากร
91 คุณ วีระวรรณ เยาว์วิวัฒน์
92 คุณ วีระศักดิ์ ปรีชาประภากร
93 คุณ ศรายุทธ์ ตัณฑเทศ
94 คุณ ศักดิ์ชัย เจริญรัตน์
95 คุณ ศิวสิทธิ์ วนารังสรรค์
96 คุณ ศิวิไล เรืองเดช
97 คุณ สมญา แสงบุญเกิด
98 คุณ สมิทธ์ สินธ์ศิริมานะ
99 คุณ สยาม ตรีรัตนไพบูลย์
100 คุณ สรรสฤต เอี่ยมอุดม
101 คุณ สราลี สายวร
102 คุณ สาธิต บุญแล
103 คุณ สิริธร รวมไมตรี
104 คุณ สุกานดา หล่อศิริไพบูลย์
105 คุณ สุดใจ กมลเลิศ
106 คุณ สุธาธร จิตราช
107 คุณ สุภพล จรูญวณิชกุล
108 คุณ สุภาพร รักเศรษฐกิจ
109 คุณ สุมณฑา พงษ์พิบูลย์
110 คุณ สุรเดช นิลแสนดี
111 คุณ สุรชัย แสงอุไร
112 คุณ สุรางรัตน์ วรนุช
113 คุณ สุลาวัลย์ เอี่ยมอุดม
114 คุณ สุวลักษณ์ อัจสริยะสิงห์
115 คุณ อธิสิทธิ์ นุกูลเจริญลาภ
116 คุณ อนงค์ สว่างการ
117 คุณ อภิสิทธิ์ มั่นกันนาน
118 คุณ อมรรัตน์ พิทักษ์วงศ์
119 คุณ อัญชลี แซ่โลว
120 คุณ อาภาภรณ์ พุฒวัจน์

กำหนดการกิจกรรม
สถานที่ :  โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์  ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด
               (เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ปลายทางสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางออก 3)
วัน/เวลา : ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.30-22.00 น.
               18.30-20.00 น. ลงทะเบียนบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์
               20.00-22.00 น. ร่วมรับชมภาพยนตร์

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1. สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม M Movie Fever ชมภาพยนตร์เรื่อง “The Knight of Shadows” ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20.00 น. (1 สิทธิ์/ 2 ที่นั่ง)
2. กรุณาแสดงบัตรประชาชน หรือ ใบยืนยันการรับสิทธิ์ที่ได้รับจากระบบ e-mail /SMS และบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT มาแสดงเพื่อรับสิทธิ์
ณ จุดรับบัตรชมภาพยนตร์ บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 18.30 -20.00 น.
3. กรณีที่มิได้รับสิทธิ์ด้วยตนเองให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ของผู้ได้รับสิทธิ์มาแสดง     
4. สิทธิพิเศษดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสิทธิพิเศษโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้องมีการฝากโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพอื่นๆ ตามเงื่อนไขของโรงภาพยนตร์
7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล 0-2624-5200

 

 

ร่วมสนุกกิจกรรม

BANGKOK MRT

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองด้วยแอปพลิเคชัน Bangkok MRT ทำให้วางแผนการเดินทางเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสำหรับคุณ มีครบทั้งข้อมูลรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เช่น แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า แผนผังบริเวณสถานี สิ่งอำนวยความสะดวก ข่าวสารและกิจกรรม พร้อมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ให้คุณเลือกใช้อีกเพียบ...

เกร็ดความรู้ด้านความปลอดภัย ข้อระวังในการใช้บันไดเลื่อน

ไม่นั่ง เดิน หรือวิ่ง ในขณะอยู่บนบันไดเลื่อน